EN | MN

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Смарт технологи ХХК нь 2011 онд үүсгэн байгуулагдсан.
манай компани нь:
   - Барилга угсралт
   - Цахилгаан эрчим хүч
   - Харалцаа холбоо
   - Шинэ техник технологи хөгжүүлэлт
   - Програм хангамж хөгжүүлэлт гэсэн үндсэн 5 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
Манай хамт олон аюулгүй ажилгааг нэн түрүүнд тавьж ажилдаг ба олон улсын нэр хүндтэй Securiton, IPS, Cisco, ACTi, Secolink зэрэг компаниудад сургагдан бэлтгэгдэж албан ёсны сертификаттай чадварлаг туршлагатай инженер техникийн ажилчид ажиллаж байна.

Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага бол бидний бизнесийн үйл ажиллагаанд баримталдаг зарчим хэм хэмжээ юм. Бид хуулиа дээдэлж байгаль орчноо хайрлаж, хүний эрх, үндэсний өв уламжлалаа дээдлэн хүндэтгэсэн, өндөр ёс суртахуунтай бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах замаар нийгэмдээ өдөр тутам эерэг нөлөө үзүүлэхийг зарчмаа болгодог. Үүний зэрэгцээ бидний дэмжлэг, хамтын ажиллагаа хэрэгтэй нийгмийн аливаа салбарт анхаарч туслахдаа бэлэн байдаг.