EN | MN

Ангиллал

7 инчийн өнгөт дотор дэлгэц

> 7 инчийн өнгөт TFT LCD, эсэргүүцэлтэй мэдрэгчтэй дэлгэц
> 8 хүртэлх дохиолол төхөөрөмж эсвэл гэрийн тоноглол, утас хүлээн авах боломжтой
> Хөршүүдийн дунд дуудлага, IPC монитор хийх