EN | MN

Ангиллал

IoT Хөдөлгөөн мэдрэгч

Хөдөлгөөн мэдрэгч
Температур ба чийглэгийг хэмжих
Эрчим хүчний хэрэглээ бага
Утасгүй ZigBee технологи