EN | MN

ITC

Ангиллал

Өгөгдөл хувиргагч

T-6713 өгөгдөл хувиргагч нь RS422 -аас хол зайнаас ирсэн өгөгдөлийг TCP / IP -рүү хөрвүүлэх өгөгдөл хувиргагч юм.