EN | MN

Ангиллал

Дотор камер

Дотор суурьлуулах боломжтой. Гадна материал нь метал. Дүрсний нягтаршил 8МР, ус чийг, доргионы хамгаалалттай ба линз нь 2,8мм.