EN | MN

Ангиллал

Хосолсон дохиоллын хяналтын самбар 16 зон

Secolink гал хулгайн дохиоллын систем нь контакт болон хөдөлгөөн мэдрэгч, утаа мэдрэгчийн нэгдсэн систем юм. Нэмэлт модулиуд ашиглан хэрэглэгчдэд мэдээлэл дамжуулах боломжтой. SMS service-д тулгуурласан андройд үйлдлийн системд зориулагдсан GSM модулиар системыг хянах боломжтой юм.