EN | MN

Ангиллал

Удирдлагын гар KM24G

КМ24G нь өндөр зэрэглэлийн LCD дэлгэцтэй удирдлагад ангилагдах бөгөөд энэ нь SECOLINK -ийн бүх дохиоллын системүүдтэй 64 хүртэлх мэдрэгчийг хүлээн авахад тохиромжтойгоос гадна 63 хүртэлх хэрэглэгч авна.