EN | MN

Ангиллал

Авто зогсоолын хаалт

• Хурд: 3 секунд
• Гарын үйлдлийн товчлуур: “дээш”, “доош”, “зогс”
• Автоматаар түгжээг нь тайлж гараа гараар дээш өргөх
• "Автомат унаж" буй оптик дижитал тээврийн хэрэгслийн детектор
• “Тээврийн хэрэгсэл цохиход нэг удаа цохилт өгөх” ба “автомашиныг нэг удаа цохих”
функцуудтай