EN | MN

Ангиллал

Алсын удирдлагатай зогсоол түгжигч

Цэнэг бага хэрэглэнэ
Алсын удирдлагатай
IP67 нь тоос, усны хамгаалалттай