EN | MN

Ангиллал

Дугаар таних , зайнаас мэдрэгч бүхий ухаалаг камер

LPRS2000 бол холын зайн RFID болон автомашины улсын дугаарыг танихад олон тооны таних горимыг ашигладаг гибрид таних тээврийн хэрэгслийн удирдлагын терминал юм. Уламжлалт дугаар таних бүтээгдэхүүнтэй харьцуулбал, хамгийн сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай UHF уншигчтай, тогтмол тээврийн хэрэгслийн барих хурд, таних нарийвчлал 100% хүртэл байдаг.