EN | MN

Ангиллал

Хурууны хээ уншигч

> Драйвер суулгах шаардлагагүй
> USB-р холбогдоно
> Норсон, хуурай аль ч тохиолдолд уншна