EN | MN

Ангиллал

Хаалга удирдах контроллер

> 20,000 боломжит картууд, 30,000 бүртгэл
> Карт, нууц үг, хурууны хээ болон нууц цоож
> Зөвхөн CAN bus бүхий ASC2204-H-тэй ажиллах боломжтой
> Wiegand буюу RS-485 интерфейсээр уншигчруу холбогдоно 2 хаалга
> Хаалганы завсарлаганы хонх, халдлагын хонх, албадлагын хонх
> Олон хаалганы холболт, олон картууд онгойлгох
> 128 үр дүнтэй цаг болон амралтын жагсаалттай
> Нохойн функц нь төхөөрөмжийг зогсоохоос хамгаална
> Гадаргуугаар холбогдсон суулгалт