EN | MN

Ангиллал

Усны хамгаалалттай Fingerprint Standalone

> Мэдрэгчтэй товчлуур болон дэлгэцтэй
> 30,000 боломжит картууд, 150,000 бүртгэл
> Олон картууд (IC карт, ID EM карт)
> Карт, нууц үг, хурууны хээ болон нууц цоож
> TCP/IP интерфейсээр компьютерт, WAN
> P2P төхөөрөмж нэмэх
> Wiegand буюу RS-485 интерфейсээр уншигчруу холбогдоно
> Хаалганы завсарлаганы хонх, халдлагын хонх, албадлагын хонх
> Олон картууд онгойлгох
> Програмын ирцтэй
> 128 үр дүнтэй цаг болон амралтын жагсаалттай