EN | MN

Ангиллал

RFID уншигч

> 13.56MHz (Mifare)
> 125KHz (EM-ID)
> Суурь гэрэл нь цэнхэр металл товчлуурууд
> Улаан, ногоон заагч LED
> Гадна зориулалтын төхөөрөмж