EN | MN

Ангиллал

Хаяглагддаг галын дохиолол

Securifire 500 - Хаяглалттай галын дохиоллын хянах самбар
5,7-инчийн LCD дэлгэцтэй 1 loop-тэй ба 250 хүртэлх мэдрэгч, модуль холбох боломжтой бага оврын галын дохиоллын удирдлагын самбар
ASD, ADW мөн securiline extended- системүүдтэй нэгдэж ажиллана.
Гал командтай болон бусад нэгдсэн хяналтын сервертэй холбогдоно. Компьютерын мониторинг хийх боломжтой .