EN | MN

Ангиллал

Хаяглалтай Галын дохиололын хянах самбар

SecuriFire 1000 нь бие даасан галын дохиоллын хяналтын самбар бөгөөд холбоход тохиромжтой.галын үйлчилгээнд холбогдох бүх шаардлагатай интерфэйсээр тоноглогдсон