EN | MN

Ангиллал

Дагалдах хэрэгсэл

SecuriFire 2000 хяналтын самбарыг их сүлжээнд холбох , эсвэл PC програмыг дахин холбоход ашигладаг. Модуль нь 2 сүлжээний холбогч (RS 485 интерфейс) ба 100 Base TX интерфейсээс бүрдэнэ.