EN | MN

Ангиллал

Хаяглалттай галын дохиоллын хянах самбар

5,7-инчийн LCD дэлгэцтэй 16 хүртэлх loop авах боломжтой галын дохиоллын удирдлагын самбар
Asd, adw мөн securiline extended- системүүдтэй нэгдэж ажиллана
Гал командтай болон бусад нэгдсэн хяналтын сервертэй холбогдоно
Компьютерын мониторинг хийх боломжтой