EN | MN

Ангиллал

Хаяглалттай галын дохиоллын хянах самбар

5,7-инчийн LCD дэлгэцтэй 4 хүртэлх loop авах боломжтой галын дохиоллын удирдлагын самбар
ASD, ADW мөн securiline extended- системүүдтэй нэгдэж ажилладаг
Гал командтай болон бусад нэгдсэн хяналтын сервертэй холбогдоно. Компьютерын мониторинг хийх боломжтой .