EN | MN

Ангиллал

Дагалдах хэрэгсэл

SecuriLine eXtended хаяглагдсан технологийн технологийг багтаасан детектор ба модулийн тусламжтайгаар дараагийн хоёр холболтын гогцоог SecuriFire 2000 руу холбож болно. 2-4 stub шугамыг холбож болно. Энэ төхөөрөмж нь LAN интерфейстэй. Энэ нь LAN интерфэйсийн бүх сонголтыг 4 гогцоотой байсан ч ашиглах боломжтой гэсэн үг юм. Уг төхөөрөмжийг B6-BCB13 хяналтын гол хэсэгт суурилуулсан болно.