EN | MN

Ангиллал

Дээж авах нүх (клип)

Өгөгдлийн дагуу өөр өөр диаметртэй байдаг.
Зөвхөн 25 мм диаметртэй PVC болон ABS хоолойнуудад зориулагдсан