EN | MN

Ангиллал

Уламжлалт олон үйлдэлт ex-atex стандартын мэдрэгч

BX-AIM модулаар дамжин Asd, adw мөн securiline extended- системүүдтэй нэгдэж ажиллана. Уламжлалт утаа мэдрэгч нь 49м2 хүртэлх талбайг мэдрэх боломжтой. Саринсан гэрэл улайсалт галын эхний үе шатыг мэдэрдэг.