EN | MN

Ангиллал

Дулаан мэдрэх систем

Зэс болон төмөр хоолойг ашиглаж хоолой доторх агаарын даралтын зөрүүгээр дулаан мэдэрч ажиллана.
Системийг үйлдвэр, цахилгаан станцын барилгууд, барилгын хонгил, граж, туннель зэрэг газруудад суурилуулахад тохиромжтой.
Asd, securifire мөн securiline extended- системүүдтэй нэгдэж ажиллана