EN | MN

Ангиллал

Хосолсон утаа болон температур мэдрэгч

Европын еn 54-5/7/26 стандартуудад нийцсэн.
49м2 хүртэлх талбайд мэдрэх боломжтой
Төхөөрөмжүүдийг хаягладаг тул шуурхай арга хэмжээ авахад хялбар байдаг / байр, үүдний дугаар, өрөөний нэр гэх мэт /
ASD, ADW мөн securiline extended- системүүдтэй нэгдэж ажиллана.