EN | MN

Ангиллал

Утаа сорох систем

ASD 535 нь PVC хоолойгоор орчны агаарыг тогтмол сорж хамгийн өндөр нарийвлалтайгаар утаа болон газыг мэдэрч чаддаг. 5,600m2 талбайг мэдрэх боломжтой. Системийг өндөр таазтай агуулах, музей, зоорь, засварын төв, үйлдвэр гэх мэт барилгуудад хэрэглэхэд илүү тохиромжтой.
Өндөр таазтай газар утааг мэдрэхэд цаг хугацаа их зарцуулдаг учраас ASD 535-г суурилуулах нь илүү тохиромжтой. Энгийн утаа мэдрэгч нь тестлэхэд, сервис хийхэд маш их цаг хугацаа зарцуулхаас гадна утааг мэдрэх хугацаа их байдаг тул та бүхэнд ASD-г санал болгож байна.
Securifire болон бусад галын төхөөрөмжтэй холбогдон ажилна холбогдон ажиллана.