EN | MN

Ангиллал

Xаяглагддаг гар мэдээлэгч

Гал гарсан үед гар мэдээллэгчийг ашигласанаар нийтэд анхааруулан галын дохиолол ажиллана. ASD, ADW мөн securiline extended- системүүдтэй нэгдэж ажиллана.