EN | MN

Ангиллал

CO, Утаа болон Температурыг мэдэрч

Европын еn 54-5/7/26/29/30 стандартуудад нийцсэн.
49м2 хүртэлх талбайд мэдрэх боломжтой хаяглагддаг хосолсон 3 үйлдэлт мэдрэгч юм. Хамгийн түгээмэл хэлбэрийн нүүрстөрөгчийн дутуу ислийг илрүүлэгч CO мэдрэгч хаяглагддаг тул гал гарсан үед шуурхай арга хэмжээ авахад хялбар.